Новини

Профилактика и подготовка на египетските лешояди в Спасителния център на Зелени Балкани за новия размножителен сезон

Профилактика и подготовка на египетските лешояди в Спасителния център на Зелени Балкани за новия размножителен сезон

21.12.2017
Всяка година, в края на размножителния сезон на птиците и преди началото на следващия, екипът ветеринарни специалисти на Центъра провежда задължителен профилактичен преглед на пернатите му обитатели.

Тази година не направихме изключение. Сред прегледаните бяха и египатските лешояди, живеещи в Спасителния център. Седемте птици, две от които вече оформена двойка, бяха претеглени, обстойно прегледани и обезпаразитени, а клетките – почистени и дезинфекцирани.

За щастие всички птици бяха в добро състояние и готови да посрещнат зимата и предстоящия размножителен сезон.

Профилактичните прегледи на постоянните обитатели на Центъра са много важни. Те помагат на екипа ни да следи здравословното състояние на над тристата постоянни обитатели на Центъра и да реагира своевременно, ако се констатира някакъв проблем. От друга страна това е и възможност за поддръжка на волиерите, домове на птиците, нещо, което е от особена важност за доброто здраве на обитателите ни.

От тази година Зелени Балкани е партньор  в международен проект  „Нова надежда за египетския лешояд“, в който са включени и египетските лешояди в Спасителния център.