Новини

Проект на Зелени Балкани - Стара Загора бе награден  като отличник, сред проектите, финансирани от М-тел

Проект на Зелени Балкани - Стара Загора бе награден като отличник, сред проектите, финансирани от М-тел

20.04.2010

В средата на миналата година проектът беше сред петте, спечелили финансиране от М-Тел Еко Грант, в надпревара с 30 други предложения. Голямата награда - 17 036 лева, по регламент трябваше да бъде връчена след приключване на проектите, под формата на награда на организацията с най-добри резултати. Според донора ”... след обстоен преглед на отчетите, журито на програмата взе решение да награди проект „Белошипата ветрушка - без минало, но с бъдеще” на сдружение „Зелени Балкани”, Стара Загора. Мотивите за избора включват, освен успешното приключване на проекта, така и съпътстващата го професионално развита комуникационна кампания, която позволи на по-широк кръг хора в страната да се запознаят и симпатизират на екологичната кауза.”

Дейностите по проекта можете да проследите на следните линкове:

http://www.greenbalkans-wrbc.org/show.php?id=230&language=bg_BG&cat_id=35&
http://www.greenbalkans-wrbc.org/show.php?id=238&language=bg_BG&cat_id=35&
http://www.greenbalkans-wrbc.org/show.php?id=249&language=bg_BG&cat_id=35&
http://www.greenbalkans-wrbc.org/show.php?id=282&language=bg_BG&cat_id=35&
http://www.greenbalkans-wrbc.org/show.php?id=299&language=bg_BG&cat_id=35&


Средствата ще бъдат изразходвани за допълващи дейности по уникалната за България програма за реинтродукция на белошипата ветрушка.

Благодарим на всички, които помогнаха за осъществяване на проекта, както и на тези, които оцениха достойно нашия труд!


Христина Клисурова
e-mail: hhristova@greenbalkans.org
тел: 0886570053