Новини

Проект

Проект "Живот за белошипата ветрушка" LIFE19 NAT/BG/001017 издаде ветеринарномедицинско помагало за рехабилитация на белошипи ветрушки и някои други видове соколи, и ястреби!

02.12.2022
Тези дни от печат излезе ръководство за рехабилитация с акцент белошипата ветрушка!

Ръководството, издадено в рамките на проект "Живот за белошипата ветрушка" LIFE19 NAT/BG/001017, изпълняван от Зелени Балкани, с финансовата подкрепа на програма LIFE на ЕС цели да даде базова информация за принципите при оказването на първа помощ, лечението, профилактиката, както и някои насоки при разпознаването на отделните видове соколи и ястреби.

А, акцентът в изданието е не непразно е белошипата ветрушка, за чието завръщане в природата на България организацията работи вече повече от седем години.

Ръководството предстои да бъде раздадено на организирани в рамките на проекта срещи с доброволци, настоящи и бъдещи ветеринарни специалисти, както и представители на различни институции, които имат пряко отношение към работата с вида.

За по-голямо улеснение и удобство на всички, качихме електронния вариант на помагалото на сайта на проекта. Така, всеки който желае, може да го намери ТУК.

Благодарим на д-р Руско Петров и д-р Стефка Димитрова от Спасителния център на Зелени Балкани, както и на всички доброволни сътрудници, които съдействаха за това изданието да „види бял свят“.