Новини

Проект „Зелено общество в действие“ на гости на зоопарковете в България

Проект „Зелено общество в действие“ на гости на зоопарковете в България

05.12.2013
Обходът, част от дейностите по проект „Хора ЗА природата – зелено общество в действие“, целеше запознаване с условията, които всеки един от зоопарковете предлага за настаняване на пациентите на Центъра с трайни увреждания.

От много години дейността по пренасочването на вече излекувани, но неспособни да оцелеят в дивата природа, пациенти на Центъра е част от работата ни. До сега обаче сме имали ограничени контакти със зоопарковете в България. Проектът, финансиран от Конфедерация Швейцария,чрез Фонд за реформи в гражданското общество, ни даде реалната възможност да посетим и на място да се запознаем както с условията, които всеки един предлага, така и с хората, които работят там. Разбрахме за реалните проблеми на тези места, и научихме за бъдещите им планове.

Следващият етап от проекта предстои да изберем четири от всички обходени 15 места. Те ще бъдат дом за животните „инвалиди“ от Центъра. А специални информационни табели ще разказват за съдбата на пренасочените животни, човешката дейност и последствията от нея, а също и как всички ние можем да помогнем на природата.

Надяваме се нашата инициатива да намери обществен отзвук, и посланието ни за зелено общество, да достигне до повече хора.

За повече информация:

Христина Клисурова - Ветеринарен лекар
Ръководител проект "Зелено общество в действие"
e-mail: hhristova@greenbalkans.org; моб. тел.: 0886570053