Новини

Проект “Белошипата ветрушка – без минало, но с бъдеще” на гости в Източни Родопи и Сакар

Проект “Белошипата ветрушка – без минало, но с бъдеще” на гости в Източни Родопи и Сакар

17.12.2009

Инициативата беше в рамките на проект “Белошипата ветрушка, без минало, но с бъдеще”, финансиран от М-Тел Еко Грант. Над 100 ученици, учители, представители на местни институции и медии в региона имаха възможност да се запознаят с изчезналия от нашите земи вид, белошипа ветрушка (Falco naumanni), и първите стъпки за нейното връщане у нас, осъществени в рамките на този проект.
Същевременно, екипът посети 8 ветеринарни и агро-аптеки в региона, както и различни държавни институции – РВМС и ДГС. Там бяха раздадени материали, разясняващи причините за изчезването на вида у нас, а именно, прекомерното и неправомерно използване на пестициди и инсектициди в селското стопанство. В разговорите бяха изтъкнати предимствата на белишипата ветрушка като биологичен враг на вредителите в селското стопанство. Така екипът ни се надява да стигне до селскостопанските производители и частните стопани, запознавайки ги както с белошипата ветрушка, така и с предимствата тя да лети отново в небето на България.