Новини

Продължават профилактичните прегледи на обитателите в Спасителния център на Зелени Балкани

Продължават профилактичните прегледи на обитателите в Спасителния център на Зелени Балкани

12.12.2016
Вече към края си, профилактичните прегледи в Спасителния център продължават. Изминалата седмица с помощта на практикантите, бъдещи ветеринарни лекари, участници в проект „Студентски практики“ на МОН, екипът ни прегледа всички сови, обитатели на Центъра.

Благодарение на активното участие на нашите бъдещи колеги в рамките само на един ден бяха прегледани, обезпаразитени и с подрязани клюнове, и нокти, над 20 птици. Младежите се включиха активно във всички дейности, съпътстващи прегледа, но също така участваха активно в почистването и обезпаразитяването на волиерите на птиците.

За наша огромна радост всички прегледани птици бяха в отлично здраве и в състояние да посрещнат идващите студени, зимни, дни.