Новини

Приключиха дейностите по проект „Ученически практики“ в Спасителния център на Зелени Балкани

Приключиха дейностите по проект „Ученически практики“ в Спасителния център на Зелени Балкани

16.06.2022
В началото на юни, приключи практиката на 15 ученика от Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина „И. Павлов“ в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани.

В продължение на няколко месеца, учениците посещаваха Центъра от понеделник до петак, където с помощта на трима ментори, ветеринарни лекари от екипа, усвояваха тънкостите на ветеринарномедицинската професия.

Освен традиционната ветеринарна медицина, бъдещите ветеринарни специалисти научиха от екипа ни и как да се грижат за диви животни, какви са спецификите при тях по отношение на храненето, отглеждането, лечението и освобождаването им, както и законовите нормативи при работа със защитени видове.

Обучението на учениците бе част от проект „Ученически практики“ на Министерството на образованието и науката, в който Зелени Балкани и НПГВМ „И. Павлов“ са традиционни партньори.