Новини

Приключи студентската практика - ,,Дейности и начин на работа в природозащитна НПО Зелени Балкани“

Приключи студентската практика - ,,Дейности и начин на работа в природозащитна НПО Зелени Балкани“

04.09.2015
Инициативата е част от проекта на МОН – Студентски практики
 
С инициираната от Зелени Балкани студентска практика участие взеха петима студенти от Аграрния Университет – Пловдив, които се обучат по специалности ,,Екология и опазване на околната среда“, ,,Екология на селищни системи“ и ,,Зооинженерство“. Занятията със студентите се проведоха в периода от 06.07 до 26.08.2015 г., в офиса на Зелени Балкани в Пловдив, а академичен наставник на студентите беше доц. д-р Т. Билева от Катедра „Екология и опазване на околната среда” (ЕООС) в Аграрния Университет.

Освен цялостната дейност и функциониране на НПО, участниците в студентската практика се запознаха и с различни проекти изпълнявани от Зелени Балкани.  По интересните от тях са проектите по Програма  LIFE Европейския съюз - ,,Възстановяване на белошипата ветрушка”  LIFE11 NAT/BG/360, Светло бъдеще за черния лешояд в България LIFЕ14 NAT/BG/649. Също така бяха представени и дейностите на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани, където също се провеждат Студентски практики по проекта на МОН http://www.greenbalkans.org/bg/Vyzmozhnost_za_praktika_v_Spasitelniya_tsentyr_za_divi_zhivotni_po_proekt_na_MON_-p5617

За допълнителна информация:
Градимир Градев - Зелени Балкани
Ръководител на проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка” LIFE11 NAT/BG/360
моб. тел.: 0885 609289, е-mail : ggradev@greenbalkans.org