Новини

Приключи проектът “Белошипата ветрушка – без минало, но с бъдеще”

Приключи проектът “Белошипата ветрушка – без минало, но с бъдеще”

04.03.2010

В рамките на проекта бяха оборудвани клетки за размножаване на белошипите ветрушки, съобразени с изискванията на вида, като идеите бяха взети от водещи световни размножителни центрове. Внесени бяха първите две двойки белошипи ветрушки, дарени на програмата от Парк за птици Валсроде (Германия), като по този начин видът се завърна у нас след близо 50-годишно отсъствие. В същото време, бяха закупени инкубатор и люпилня, които да послужат за размножителния сезон на 2010г. За доброто отглеждане на тези птици, и, особено, за успеха при размножаването им, от голямо значение е обилната и качествена храна. Ето защо, екипът наблегна на увеличаването на семействата лабораторни мишки, отглеждани във вивариума на Спасителния център, и от 20 двойки в началото на програмата, в края и те са малко над 100. Закупени и оборудвани бяха, също така, камери за видеонаблюдение в новите клетки.

В началото на проекта организирахме акция за посрещането на “Белошипите ветрушки” под патронажа на г-ца Антония Петрова – мис България 2009. Многобройните медии, присъствали на събитието, го отразиха в своите печатни и електронни издания. В края на проекта, пък, екип на Спасителния център посети Свиленград и Ивайловград, районите около които са потенциалните местообитания на вида. Пред ученици, представители на местната власт и медии беше представен видът белошипа ветрушка и дейностите по проекта. Плакати, брошури и флаери бяха раздадени във ветеринарни клиники, аграрни аптеки и институции в региона.

Благодарим на всички, които направиха възможно това да се случи – нашите донори от М-Тел, партньорите ни от Парка за птици Валсроде (Германия), доброволците и служителите на Спасителния център.