Новини

Приключи проект на Спасителния център

Приключи проект на Спасителния център

22.11.2011
Той бе финансиран от Програма за малки проекти на Глобалния екологичен фонд. В рамките на проекта:
  • Монтирахме две соларни системи за топла вода, които обслужват двете сгради на Центъра. Положихме основите на обновеният посетителски информационен кът, с изграждането на осем специализирани клетки.
  • Изработихме специални образователни материали, третиращи проблемите с бракониерството и забранените пестициди, използвани в селското стопанство, които бяха разпратени до отговорни институции, като Агенции по растителна защита, Регионални дирекции по горите, Държавни горски стопанства и Регионални ветеринарни служби.
  • Организирахме над 10 медийни кампании, популяризиращи алтернативните източници на енергия и проблемите с бракониерството и незаконните пестициди.
  • Посрещахме, гостувахме и популяризирахме акцентите на проекта сред над 2 000 деца и ученици от цялата страна.
  • И не на последно място имахме възможността да участваме в „Узана поляна фест” - изложение на уникални инициативи, иновации и вече реализирани страхотни идеи в сферата на устойчивото развитие в България, съфинансирани от Програмата за малки проекти на Глобалния Екологичен Фонд, част от които вече има честта да е и проектът на Спасителния център.
Благодарим на всички, които ни помогнаха да реализираме нашите зелени идеи

За допълнителна информация :
Христина Клисурова - Връзки с обществеността Спасителен център за диви животни
e-mail: hhristova@greenbalkans.org; моб. тел.: 0886570053