Новини

Прибрахме за доотглеждане две малки на египетски лешояд в Северна България

Прибрахме за доотглеждане две малки на египетски лешояд в Северна България

09.09.2021
И този сезон малките на новосформираната миналата година двойка египетски лешояди в Североизточна България се наложи да бъдат взети за доотглеждане в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани. Както и предишното лято, и това малките се излюпиха късно – в края на юни, и възрастта им не позволява да напуснат навреме гнездото и да стартират миграцията си. Резултатите от нашия дългогодишен мониторинг показват, че такива малки най-често се изоставят от своите родители или не успяват да завършат миграцията си, поради липсата на достатъчно време за подготовка. За да се гарантира оцеляването на тези малки, бе необходимо те да се доотгледат на затворено.

На 2-ри септември екип на БДЗП, Зелени Балкани и зоопарка в Прага с помощта на алпийска техника взе двете птици от гнездото. И двата млади египетски лешояда са здрави и са транспортирани до Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани в Стара Загора, където са прегледани и обезпаразитени. Догодина и двете малки ще бъдат освободени в дивата природа по метода на отложеното освобождаване като част от програмата на LIFE проекта “Нова надежда за египетския лешояд” за подсилване на популацията на вида на Балканите.

Миналото лято новата двойката отгледа едно малко, което също се наложи да бъде взето за доотглеждане, заради възрастта си. Късното загнездване и двете години най-вероятно се дължи на неопитността на младата двойка и на безпокойството от туристи, което се наблюдава в района. Двойката редовно е подхранвана и охранявана от местни сътрудници по проекта.

Благодарим на РИОСВ-Варна за съдействието!