Новини

Презентация за Спасителния център по време на Националната работна група за опазване на земноводните и влечугите в България

Презентация за Спасителния център по време на Националната работна група за опазване на земноводните и влечугите в България

20.12.2009

На срещата бяха презентирани дейностите на Спасителния център по опазване на влечуги, както и интересни случаи в това направелние от последната 2009-та година. Обсъждани бяха интересни въпроси по опазване на херпетофауната, новостите на молекулярно ниво, начините за координация между членовете на групата и др.

Близо 50 участника от различни институции и организации взеха участие в срещата, организирана от Българското дружество за защита на птиците. Допълнителна информация за срещата и презентациите, представени от лекторите можете да видите на: http://bspb.org/show/1403-33

Снимка: Българското дружество за защита на птиците