Новини

Презентация в Природоматематическа гимназия гр. Стара Загора

Презентация в Природоматематическа гимназия гр. Стара Загора

18.11.2019
Днес екип на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани заедно с верните си "помощници" улулицата Чара и керкенезът Владко посетиха ученици от Профилирана Природоматематическа гимназия "Гео Милев" в гр. Стара Загора.

Запознахме ученици от 7ми до 12ти клас с профил биология с дейностите на Спасителния център, от постъпването на пациенти през манипулациите, които се извършват, реанимация, рехабилитация до освобождаването им в дивата природа в най-добрите случаи, а понякога и пренасочването им в други центрове за постоянно отглеждане, ако травмите са необратими. 

Говорихме още за дейността на Спасителния център като център за размножаване на редки и изчезнали видове - реинтродукция. 

Благодарим на ръководството на ППМГ "Гео Милев" гр. Стара Загора за възможността да запознаем учениците с нашата работа!

За контакти:
Андреана Дичева - 0884877544

 
Дейността е част от проект „Синьо лято със Зелени Балани“, възможна благодарение на Обществен дарителски фонд - Стара Загора.