Новини

Презентация на тема лешояди на Международен научен форум “Аборигенни домашни породи “Източнобалканска свиня” – богатството на България”

Презентация на тема лешояди на Международен научен форум “Аборигенни домашни породи “Източнобалканска свиня” – богатството на България”

27.11.2023

Служители по проект “Живот за брадатия лешояд” LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE-101113869 и Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани взеха участие в Международен научен форум на тема “Аборигенни домашни породи “Източнобалканска свиня” – богатството на България”, който се проведе на 23 ноември 2023 в Тракийски университет – Стара Загора.

В събитието взеха участие представители на ръководния и академичен състав на Тракийски университет, представители на фермерското съсловие, научни сътрудници в областтата на генетиката и зооинженерството от Австрия и Сърбия, служители от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството, Министерството на земеделието и храните, БАБХ и ИБЕИ.

Основните дискутирани теми бяха съхраняване генофонда на традиционните породи, ex-situ и in-situ дейности за опазване на източнобалканската свиня, икономическата и културна значимост на вида, иновативни подходи за развъждане и др.

Въвеждането на темата за лешоядите целеше да запознае присъстващите със специфичната функция на естествен екарисаж, която изпълняват мършоядните птици. Представена бе индивидуалната специализация на всеки от видовете да консумира различна част от трупа, както и значимостта на лешоядите в борбата с инфекциозните заболявания, разпространени в животновъдните обекти и обектите на пасищното животновъдство. А, презентацията от наша страна бе подготвена и представена от студенти по ветеринарна медицина, учащи се в Тракийския университет.

За контакти:
Спасителен център за диви животни на Зелени Балкани –  тел.  042 607741
Ивелин Иванов - ръководител проект; моб. тел: +359887589995; e-mail: iivanov@greenbalkans.org