Новини

Презентация на Спасителния център в Регионалния природонаучен музей в Пловдив

Презентация на Спасителния център в Регионалния природонаучен музей в Пловдив

05.02.2020
Миналата седмица екип и доброволци на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани разказаха за дейността на центъра и неговата мисия. На помощ се притекоха и  част от постоянните му обитатели - обикновеният мишелов Мишо, горската улулица Чара, керкенезът Владко и кукумявката Блага.

С тяхна помощ разказахме на деца, родители и посетители на музея, как да пазят красивата ни природа, да опазват разнообразните ни животински видове и да помагат на животните в беда.  Децата научиха историите на птиците, как са попаднали в Спасителния център и защо не могат да бъдат освободени обратно в природата. Разказахме им за изчезнали от България видове, като брадатия и белоглавия лешояд, ловния сокол, белошипата ветрушка, както и за размножителните програми с които се цели да се завърнат обратно в природата ни тези видове.

Голяма част от нашите доброволци се присъединяват при нас след подобни информативни инициативи. В повечето случаи става въпрос за студенти по Ветеринарна медицина, биология, екология. Доброволческият стаж при нас им дава възможност от близо да се запознаят с различните случаи на ранените животни и да приложат на практика знанията натрупани в учебните зали, под строгият контрол на нашите ветеринарни лекари.

Всеки, който проявява интерес към работата с диви животни и желае да помогне на центъра и екипа ни е добре дошъл!