Новини

Премина профилактичният преглед на лешоядите в Спасителния център

Премина профилактичният преглед на лешоядите в Спасителния център

04.11.2017
След края на размножителния сезон в Спасителния център на Зелени Балкани е време за плановите профилактични прегледи на животните във волиерите ни.

Така, в средата на миналата седмица, екипът ветеринарни лекари, подпомогнат от младежи по проект „Студентски практики“ на МОН и ученици, участници в проект „Млади, зелени, надежди“, финансиран от Младежка банка, направиха профилактичен преглед на белоглавите и черните лешояди в Центъра.

Птиците бяха претеглени, външно и вътрешно обезпаразитени, а клюновете и ноктите им бяха щателно прегледани и тези, които имаха нужда – бяха подрязани.

Паралелно с това във волиерите, дом на птиците в Центъра, бе направено щателно почистване на пода и стените, кацалките и гнездовите платформи, след което те бяха внимателно дезинфекцирани.

Ръководители на дейностите бяха представители на екипа на проект „Светло бъдеще за черния лешояд“ LIFE14 NAT/BG/649, които обучаваха младите природозащитници, присъстващи на прегледа на някои от „тънкостите“ при работа с лешояди.