Новини

Премина поредната среща на партньорите по проект

Премина поредната среща на партньорите по проект "Живот за белошипата ветрушка"

14.05.2022
Преди броени дни, премина поредната среща на партньорите по проект "Живот за белошипата ветрушка" LIFE19 NAT/BG/001017.

Тя се състоя в България, в рамките на няколко дни, в които участниците от Гръцко дружество за защита на природата – Гърция; Университета в Тесалия (Лаборатория по управление на  екосистемата и на биологичното разнообразие) – Гърция и Зелени Балкани, посетиха центъра за природозащитни дейности в село Левка и Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани в Стара Загора.

По време на срещите и разговорите на екипа бяха засегнати теми, като започналия размножителен сезон на белошипите ветрушки, бъдещите планове за работа на терен, както и бяха набелязани стъпките за събитията, свързани с отбелязването на 30 години LIFE и NATURA 2000.

По време на срещата се състоя и регулярната проверка на мотинора на проекта, от страна на програма LIFE, пред който бяха представени досегашните резултати от работата ни.