Новини

Преиздадено бе помагало за първа помощ на бедстващи диви животни и опазване на видове ex-situ!

Преиздадено бе помагало за първа помощ на бедстващи диви животни и опазване на видове ex-situ!

27.11.2020
От скоро доброволците в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани имат още една средство за попълване на знанията си по лечение и отглеждане на диви животни.

Това е наскоро издаденото в рамките на проект „Натура 2000 в България – Нови Хоризонти“  LIFE GE/BG/00371 Помагало. То съдържа в себе си знанията на поколения ветеринарни лекари и рехабилитатори, преминали през вратите на Спасителния център за диви животни.

Информацията в него е насочена към всички, които имат желание и интереси в сферата на работата ex-situ с диви животни, но най-вече към ветеринарните лекари – бъдещи и настоящи.

Не напразно, първи, на сцената на състоялия се неотдавна четвърт вековен юбилей на Спасителния център, помагалото получиха най-активните ни доброволци, студенти по ветеринарна медицина в Тракийския и Лесотехническия университет.

ТУК можете да изтеглите помагалото онлайн.