Новини

Представяне на проект “Живот за сокола” на Средновековен фестивал “Бъдинъ”

Представяне на проект “Живот за сокола” на Средновековен фестивал “Бъдинъ”

09.09.2022
В края на август екипът на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани, по покана на община Видин, взе участие в Средновековен фестивал “Бъдинъ”, който се проведе на крепостта Баба Вида.

Проектът  “Живот за сокола”, в който Зелени Балкани е партньор, също бе част от програмата на фестивала. Пред събраното множество разказахме за това, колко невероятни птици са ловните соколи, както и за нашата работа по завръщането на този изчезнал до преди няколко години вид от природата на България. По време на презентациите ни помагаха и питомците на Спасителния център - ловният сокол Ромео, керкенезът Владко и мишеловът Мишо.

Важна част от дискусията бе пояснението, че с развитието на екологията, като наука, страстта на човека да опитомява и подчинява ловните птици, преминава в едно по-дълбоко разбиране за тяхната значимост като част от екоситемата и в последствие довежда до стремеж за тяхното опазване. Бе обърнато внимание на заплахите за вида в дивата природа, забраната на лова със соколи в България, както и законовите изисквания относно притежанието на птици.

Проектът "Осигуряване на възстановяването на застрашения ловен сокол в България и Южна Румъния" (LIFE20 NAT/BG/001162) продължава 5 години и получава финансиране от програма LIFE на Европейския съюз.