Новини

Представители на Зелени Балкани взеха участие в годишната среща за брадатия лешояд

Представители на Зелени Балкани взеха участие в годишната среща за брадатия лешояд

19.11.2018
В планинския град Касорла, в Андалусия 140 професионалисти, работещи за опазването на брадатите лешояди се събраха на тридневна конференция, чиято главна тема бе опазването на най-редкия лешоядски вид в Европа.

На срещата екипа ни представи резултатите от стартиралата вече реинтродукция на черния лешояд в България  по проект Светло бъдеще за черния лешояд LIFE14 NAT/BG/649,  както и работата ни за връщането на белоглавия лешояд започнала от 2010 по проект: Възстановяване на популациите на едрите европейски лешояди в България.

 Работата ни през годините е част от общата ни стратегия за възстановяване на лешоядните птици в България и е важна предпоставка за бъдещото стартиране на рейнтродукция на изчезналия символ на българската природозащита - брадатия лешояд.

След официалната програма нашия екип взе участие в традиционната международна футболна среща, където представи достойно страната ни.

Брадатият лешояд и реинтродукцията му
В момента в 5 различни региона на Европа се реинтродуцират брадати лешояди и всичко зависи от 170-те птици, част от Европейската програма за възстановяване на популациите на Брадатия лешояд, който е застрашен от изчезване - мрежа за размножаване на птици в плен с консервационна цел, ръководена от Фондацията за опазване на лешоядите, по която колегите работят от 1978 насам. В Европа брадатите лешояди се реинтродуцират от 1986 насам, като един от най-успешните примери за възстановяване на изчезващ вид. Тази инициатива, водена от VCF, е осигурила освобождаването на над 300 млади птици в Алпите, Касорла (Андалусия, Испания), Централен френски масив и Корсика (Франция) и отскоро в Maestrazgo (Валенсия, Испания).

Зелени Балкани от самото си основаване има за цел възстановяването на брадатият лещояд в България
Подготвен е първият план за реинтродукцията на вида още през 2001. По-късно е направено проучване на възможностите за реинтродукция на брадатия лешояд в Източна Стара Планина и Роякско-провадийското плато. А съвсем наскоро Зелени Балкани, в партньорство с Фонда за дивата флора и фауна и Сдружението за защита на хищните птици разработи план за действие за брадатият лешояд (Gypaetus barbatus) в България 2015 – 2024.
 
България успя да се включи в размножителната програма на вида на затворено през 2007 година, когато в Спасителния център на Зелени Балкани пристигнаха два екземпляра, изпратени от д-р Ханс Фрей от специализирания размножителен център Ричард Фауст, Австрия. Двойката се размножи за първи път през 2016 година и от тогава всяка година ни радва с по едно или две малки. Техните малки за сега се освобождават в реинтродукционни програми в чужбина. За да започне реинтродукция в България е необходимо освобождаването от порядъка на десетина птици годишно, в продължение на няколко години. Ясно е, че това не може да се осъществи с единствената двойка, с която разполагаме. Затова се обучаваме и подготвяме, като разчитаме в един момент общността от организации занимаващи се възстановяването на вида да вземе рещение за начало на реинтродукция и в България.

Благодарности към колегите от VCF и Fundacion Gypaetus за перфектната организация на Годишната среща за брадати лешоядите през 2018 година!

За допълнителна информация:
Ивелин Иванов - Ръководител на проект Светло бъдеще за черния лешояд LIFE14 NAT/BG/649,
моб. тел.: 0887589995; e-mail: iivanov@greenbalkans.org