Новини

Представител на Зелени Балкани е част от среща на високо ниво, решаваща съдбата на световно защитените и застрашени от изчезване видове!

Представител на Зелени Балкани е част от среща на високо ниво, решаваща съдбата на световно защитените и застрашени от изчезване видове!

29.09.2016
Преди дни започна седемнадесетата поредна среща на страните членки на Конвенцията за международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) – CoP17.

Срещата, провеждаща се в Йоханесбург, Южна Африка, е посетена от над 3000 души от 183 държави.  Това е световно значимо събитие на което се разглежда състоянието и се решава съдбата на много растителни и животински видове, предмет на търговия.

Официалният представител на България, с право на глас при вземане на решенията, е от екипа на Министерството но околната среда (МОСВ), като ръководно ведомство прилагащо CITES в страната.

За Зелени Балкани това е трето участие в този формат. Ние сме част от работната група по CITES на Мрежата от неправителствени организации в централна и източна Европа - CEEweb. Ролята ни на наблюдател цели да повлияе вземането на решения, касаещи спасяването на дивата природа.
 
„Както всеки път  предмет на разгорещени спорове са видове, жертви на незаконна търговия. Най – спорните и чувствителни теми са свързани с африканския слон (Loxodonta africana), лъва (Pantera leo), африканския сив папагал жако (Psittacus erithacus), и всички люспеници от семейство панголини (Manidae). За тях предложенията са за най-висока степен на защита, свързана с преместването им от приложение 2 в приложение 1 на конвенцията. Предложения, които предизвикват разгорещени дебати.“ сподели нашият участник и наблюдател в срещата Ивайло Клисуров.

Вероятно много хора ще се учудят защо се интересуваме от опазване на видове, толкова далечни за нашата страна. Отговорът е много прост. Нещата в дивата природа са свързани…  Да вземем, например, търговията със слонова кост. Тя води до директно унищожение на много видове лешояди, част от които се срещат на Балканския полуостров и популациите им са критично ниски? На пръв поглед звучи странно, но ако знаете, че убивайки слон, за да му вземат бивните, бракониерите отстрелват и/или отравят понякога стотици лешояда, които долитат да се хранят с умрялото животно, но и показват на рейнджърите точното място на престъплението, нещата стават по-ясни, нали?

„Разбира се, по всички тези предложения има редица дискусии и спорове, много голяма част от които са дори на политическо ниво, тъй като, както обикновено, на конференцията присъстват представители на  правителства от целия свят, неправетелствени организации, дори корпорации и медии. И всеки от тях, естествено, има различни функции и интереси. Дебатите и предложенията са в разгара си, а атмосферата в залите не еднократно ескалира. “ допълни Ивайло.


За повече информация по време на конференцията:
Ивайло Клисуров
iklisurov@greenbalkans.org
Viber или WhatsApp - ‎+359886570052
Skype - ivailo_klisurov