Новини

Предотвратен е опит за трафик през България на застрашен вид от Конвенцията по CITES

Предотвратен е опит за трафик през България на застрашен вид от Конвенцията по CITES

05.01.2012
Сигналът е изпратен в МОСВ от компетентните органи на Испания по прилагане на конвенцията, с молба за съдействие от страна на българските власти за предотвратяване на нарушението при излизане на стоката от Европейския съюз.
В резултат на добрата координация и професионалните действия на служителите на МОСВ, РИОСВ, ветеринарните органи и Агенция Митници, на Митница Аерогара София са задържани 120 килограма змиорки от род Anguilla, предназначени за Филипините. Пратката е била с невярна декларация и без изискващото се разрешително по CITES. Пратката съдържа 6 колета, всеки от които с по 4 контейнера с живи змиорки. Спрямо нарушителя са предприети предвидените от закона действия, а задържаните змиорки са конфискувани и настанени в спасителен център за диви животни.
Припомняме, че само преди около седмица на Граничен пункт „Капитан Андреево” беше предотвратен незаконен внос на 12 броя птици от видовете „тукани”, също включени в Конвенцията CITES.

Какво е СITES?
CITES (Конвенция по международната търговия със застрашени видове) представлява международно споразумение за опазване на дивата природа, което цели да предотврати изчезването на видове в резултат от търговия с тях. Пълното име на конвенцията е Конвенция по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора, но е по-известна като CITES (или още като Вашингтонска Конвенция). Конвенцията е подписана във Вашингтон през 1973 г. и влиза в сила на 01.07.1975 г. Понастоящем 173 страни са се присъединили към Конвенцията. Една от тях е България, за която конвенцията влиза в сила през 1991 г.

Източник - Министирството но околната среда и водите