Новини

Предаватели ще следят още три птици от Спасителния център

Предаватели ще следят още три птици от Спасителния център

23.10.2012
Две от птиците са бухали, които месец по-рано транспортирахме до адаптационна волиерата на територията на Природен парк Българка. Маркитана с GPS/GPRS предаватели, едната от птиците веднага полетя на свобода, а другата ще бъде пусната две седмици по-късно.
Свидетели на грациозния полет на бухала станаха доброволци на Зелени Балкани, директора на Парка, служители.

По-късно същия ден, в района на езерото Вая край Бургас освободихме и розовия пеликан Ружа. Тя стана първата птица в България от този вид, проследяван с помощта на съвременни технологии.
Едва зърнала свободата, Ружа смело заплува към група розови пеликани и други водоплаващи птици, обитаващи езерото в този момент.

Младият розов пеликан Ружа е позната на приятелите на Спасителния център от кампанията Помощ от приятел. Гостенка от Бургас, тя дойде при нас слаба и отпаднала, заради дългия прелет, и младежката си неопитност. Благодарение на приятелите, които намери ружа се възстанови бързо, и вече може да продължи да се грижи сама за себе си.

Розовият пеликан е застрашен на национална ниво вид, включен в Червената книга на България, в категорията изчезнал.
Той е мигриращ вид, който в миналото е гнездил в България. Към настоящия момент единственото потвърдено гнездене е за две двойки в резервата Сребърна. Надяваме с помощта на предавателя, да научим повече за този вид, който официално изчезнал като гнездящ от страната ни.

За повече информация за грантовата програма на Мтел, посетете www.mtel.bg/mtel-eko-grant-2012
За повече информация:

Христина Клисурова - Ветеринарен лекар
Връзки с обществеността Спасителен център за диви животни
e-mail: hhristova@greenbalkans.org; моб. тел.: 0886570053

 Ръководител на проекта:
Добромир Добринов, Зелени Балкани
Ел.поща: ddobrinov@greenbalkans.org
Моб.тел.: 0884 004 667