Новини

Празник на Спасителния център отбеляза началото на нов проект на Зелени Балкани

Празник на Спасителния център отбеляза началото на нов проект на Зелени Балкани

05.11.2013
В тази връзка на 1 ноември от 10,30 часа в двора на Спасителния център за диви животни в Стара Загора, се проведе събитие условно наречено от нас „Зелено общество в действие“. На него по традиция представяме най-новата дейност на Спасителния център. Тази година пред събралите се приятели и съмишленици на зелената идея представихме проект „Хора ЗА природата – зелено общество в действие“, изпълняван от СНЦ „Зелени Балкани – Стара Загора“, реализиран с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария.

Проектът е насочен изцяло към природозащинтото и природосъобразното поведение на младите хора в нашето общество. Дейност, която за нас стои на първо място, и която определя не само нашето собствено бъдеще, като нация, но и бъдещето на целия свят.

Сред гостите на празника бе и Герасим Герасимов, представител на посолството на Конфедерация Швейцария, който поднесе специалните поздрави към екипа на Спасителния център от нейно превазходителство посланик Регина Ешер.

На събитието отбелязахме и подкрепата на Община Стара Загора, с чиято добра воля бе реконструиран пътят към Спасителния център. Това ще улесни подхода на над 1 500 деца и ученици от цялата страна, които ежегодно посещават Спасителния център. Жест, който комуникира с основната идея на проекта – екологичното образование.

Използвахме срещата, за да представим на гостите и други проекти, във фокуса на дейността на Спасителния център - Завръщането на белошипата ветрушка, белоглавия лешояд и ловния сокол.

А в края на официалната част, с помощта на най-малките участници в срещата, бе освободен излекуван в Центъра обикновен мишелов.

За повече информация:
Христина Клисурова - Ветеринарен лекар
Ръководител проект "Зелено общество в действие"
e-mail: hhristova@greenbalkans.org; моб. тел.: 0886570053