Новини

Практиката в Спасителния център на Зелени Балкани – разнообразна и пълна с изненади!

Практиката в Спасителния център на Зелени Балкани – разнообразна и пълна с изненади!

05.05.2021
Не веднъж е ставало въпрос, че в Спасителния център на Зелени Балкани, практиката на студентите дава възможност те да се „сблъскат“ с различни по вид представители на животинския свят.

Така, например, в едно от посещението си в Сакар, студентите по ветеринарна медицина на Тракийския университет, участници в проект "Студентски практики- Фаза 2" на МОН, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинасиран от Европейския социален фонд участваха в спасителна акция на заплетен в мрежа елен, лопатар, собственост на нашите колеги от Фонд за дивата флора и фауна!

Ето че студентите добавиха още един вид към знанията си, натрупани при нас. Знания, които ще им помогнат по време на бъдещите им дейности, като практикуващи ветеринарни лекари и част от доброволната мрежа на Спасителния център на Зелени Балкани.