Новини

Практиканти в Спасителния център помагат на екипа ветеринарни лекари

Практиканти в Спасителния център помагат на екипа ветеринарни лекари

22.11.2016
Както всяка зима, така и тази, екипът ветеринарни лекари на Спасителния център на Зелени Балкани е зает с профилактичния преглед на постоянните обитатели на Центъра.

Така протече и работата ни през изминалата седмица. Прегледани бяха всички ловни соколи, както и пеликаните и част от останалите птици в посетителския кът.

Този път, обаче, на помощ ни се притекоха студентите по ветеринарна медицина, участници в програма Студентски практики на Министерството на образованието и науката. По време на прегледа младите хора не само научиха за работата с диви животни, но и взеха активно участие в манипулации, като външно и вътрешно обезпорозитяване, поддръжка на клюн и нокти, преглед на пера.

За щастие всички прегледани пациенти бяха в добро клинично здраве и ще посрещнат предстоящата зима без здравословни проблеми.