Новини

Практика в Спасителния център на Зелени Балкани – предизвикателството „работа на терен“

Практика в Спасителния център на Зелени Балкани – предизвикателството „работа на терен“

28.11.2016
Освен работата по дивите пациенти в амбулаторията на Спасителния център в Стара Загора, дейностите на студентите по ветеринарна медицина по проект „Студентски практики“ на Министерството на образованието и науката се провежда и на терен.

Няколко почивни дни поред бъдещите ветеринарни лекари имаха възможност не само да наблюдават, но и активно да се включат в теренните дейности по ваксиниране и обезпаразитяване на овце и коне, собственост на Зелени Балкани и проект „Възстановяване на белошипата ветрушка“ LIFE11 NAT/BG/360.

Екипът ветеринарни лекари на Центъра изказва искрената си благодарност на младите колеги за помощта, упоритостта и отговорността с която участваха в профилактичните мероприятия.

„Надяваме се в края на практиката си при нас колегите да натрупат знания не само по работа с диви, но и практически умения за работа с продуктивни и селскостопански животни нещо, което определено ще им бъде от полза в бъдещата професионална реализация“ сподели доктор Руско Петров от Зелени Балкани, един от менторите на студентите по проект „Студентски практики“.