Новини

Посланици на дивата природа

Посланици на дивата природа

18.01.2019
Днес екип от Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани и екип от проект „Натура 2000 в България- Нови Хоризонти“ беше на гости на Образователен център Кукуряк и Детски център „Хвърчило“ в Стара Загора.

С помощта на нашите посланици кукумявката Блага и керкенезчето Владко разказахме на децата как могат да помагат на дивите животни и как да опазват природата. Децата научиха историите за Владко и Блага, как са попаднали в Спасителния център и защо не могат да бъдат освободени обратно в природата, но затова пък помагат включвайки се в образователни програми. Разказахме им за червеногушите гъски, които в момента зимуват в България, защо прилепите са полезни, кои са санитарите в природата, както и интересни случаи на постъпили пациенти от редки видове при нас. Децата получиха и една от детската ни книжки „Приключения на червеногушия гъсок Брент, която е по действителен случай :)

Всеки един който иска да научи още за редките видове, да се докосне по този начин до дивата природа и има желание да помогне е добре дошъл в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани в Стара Загора.

Благодарим на нашите домакини от Образователен център „Кукуряк“ гр. Стара Загора за топлото посрещане!

Информационните дейности на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани се изпълняват от проект: „НАТУРА 2000 в България – НОВИ ХОРИЗОНТИ“ - LIFE17 GIE/BG/000371