Новини

Посещение на  Фазанария Долна Топчия към ДЛС Тополовград и резерват Долна Топчия - естествено местообитание на колхидски фазан (Phasanius colchinus) до село Трънково

Посещение на Фазанария Долна Топчия към ДЛС Тополовград и резерват Долна Топчия - естествено местообитание на колхидски фазан (Phasanius colchinus) до село Трънково

10.03.2015
По време на студените дни през зимата служители и доброволци в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани осъществихме едно организирано посещение на Фазанарията в  Трънково и резервата „Долна Топчия“.

Управителят  учтиво ни разведе из цялата база, която се оказа на много диво и красиво място…

Видяхме и разгледахме как се отглеждат огромен брой фазани. Фазанарията в момента  отглежда 8 000 броя фазани, а през летния сезон произвеждат 15 000 броя малки фазанчета, които освобождават в природата. Птиците се освобождават не само в България, а и в други стани като Италия, Гърция, Турция и други.

Благодарение на малко останалите фазанарии в България се освобождават немалко на брой фазани в нашата  природата. Фазанарията има отделни помeщения с инкубатори, в които инкубират яйцата на двойките фазани.
Уникално е да се видят на живо старите инкубатори VIKTORIA, които дори и „на 100 години“ излюпват успешно огромен брой малки.

На входа ни посрещна сърничката Дани, която е излекувана от ветеринари и занесена във Фазанарията.
Направихме си няколко-часова разходка с наблюдение на няколко вида птици – сива и бяла чапла, голям корморан, керкенези и други. Наблюдавахме няколко нутрии.

Времето прекарано в природата е незаменимо…Ако някой има желание да се прекара чудесно свободното си време сред природата, да наблюдава диви животни, да изучава техните местообитания -  тук е мястото ;)) …
 
Благодарим на Даниела Стамова за оказаното съдействие във Фазанарията и посещение на резерват "Долна Топчия".
 
За повече информация и за всички мераклиии:
Д-р Руско Петров – Оперативен Управител на Спасителен център за диви животни - моб. тел. 0884877544, e-mail: rpetrov@greenbalkans-wrbc.org.