Новини

Поредният защитен вид орел жертва на бракониери

Поредният защитен вид орел жертва на бракониери

06.10.2008

Орелът е бил намерен в покрайнините на град Бургас, над който минава един от най-големите европейски миграционни пътища на птиците – Via Pontica.

Птицата беше приета на 2 октомври със счупено дясно крило, на което ясно личат входни рани от множество съчми.  Раненото крило е в много лошо състояние и  птицата няма да може да полети никога повече.

За съжаление този случай не е изключение. Както съобщихме миналата седмица в Центъра на Зелени Балкани постъпи ранен орел рибар с 12 съчми в тялото. От началото на ловният сезон - средата на август до 2 октомври за лечение в Центъра са постъпили 83 диви птици. 13 от тях са доказано жертва на бракониерски отстрел, като някои от тях имат множество съчми в тялото. Всички са представители на защитени от българското законодателство видове – орли, чапли, сови.

Припомняме ви, че в момента в Парламента тече второ четене на Проекта за изменения и допълнения на Закона за лова и опазване на дивеча.

Едно от проектопредложенията е удължаване на ловния сезон за водоплаващи птици от 31 януари до 28 февруари. То е в противоречие с изискванията на Директивата за дивите птици, Закона за биологичното разнообразие, както и с ратифицираните от България Бернска и Бонска конвенции.

За повече информация относно скандалните промени в закона за лова и становището на Зелени Балкани, моля вижте приложеният линк: http://www.greenbalkans.org/show.php?language=bg_BG&id=369&cat_id=4.