Новини

Покана

Покана

19.12.2012
На срещата ще бъдат представени резултатите от проекта. Ще ви запознаем със съдбата на всичките 8 маркирани с GPS/GPRS предаватели птици, техните премеждия, информацията и посланието, които те ни донесоха.

Очакваме ви !!!!

Екипът на Спасителния център

За повече информация за грантовата програма на М-Тел, посетете www.mtel.bg/mtel-eko-grant-2012

За повече информация:

Христина Клисурова - Ветеринарен лекар
Връзки с обществеността Спасителен център за диви животни
e
-mail: hhristova@greenbalkans.org; моб. тел.: 0886570053

Ръководител на проекта: Добромир Добринов, Зелени Балкани
Ел.поща: ddobrinov@greenbalkans.org, моб.тел.: 0884 004 667