Видео галерия

Поглед в ежедневието на Груйо, Ганка и Филип - розовите пеликани в Спасителния център