Новини

Поен лебед бе спасен от работници на Лукойл Нефтохим Бургас

Поен лебед бе спасен от работници на Лукойл Нефтохим Бургас

24.02.2012
Коцара незабавно се отправил към посоченото място да търси лебеда, а в това време той вече се измъкнал от "каучуковата вана" и крачел по шосето, без никаква възможност да излети с прогизналите в мазния разтвор пера.

Птицата е уловена и по най-бързият начин изкъпана, доколкото е възможно това в домашни условия, за да падне поне някакъв слой от отровната течност. Пренощувала е в дома на Коцара и на сутринта, заедно с Тодор Петков от БДЗП-Бургас и Светла Далакчиева - Уредник в Природо-научния музей в Бургас, я докараха при нас в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани в Стара Загора за по-нататъшна терапия и възстановяване. 

Проблемът при такива случаи е, че птиците имат нужда от няколко изкъпвания и то с препарат, който няма да увреди кожата им и няма да е токсичен при поглъщане. Петролните продукти са много токсични, а най-лошото е, че и препаратите, с които се почистват са силно токсични, а веднага след процедурата птицата започва интензивно да подрежда перата си с клюн, при което поглъща течност от тях. Друг проблем е и това, че като подгизне пухът под перата, осигуряващ топлина на тялото, птиците обикновено умират от хипотермия (драстично понижаване на телесната температура).

Въпросният поен лебед претърпя няколко интензивни изкъпвания с накисване в топла вода с препарат с нетоксична формула, като при всяко изкъпване падаше все повече и повече от мазната течност. Настанен бе при немите лебеди, пострадали от измръзване и изтощение, в много топла стая, за да избегнем хипотермията, докато се възстанови състоянието на перушината.

Благодарности за всички, участвали в тази акция, направила възможно запазването на живота на птицата!

Снимки:
Светла Далакчиева

Текст:
Любомила Кривошиева - Рехабилитатор диви животни
Спасителен център за диви животни на Зелени Балкани
Ел.поща: lkrivoshieva@greenbalkans-wrbc.org
Моб.тел.: 0885 22 84 86