Новини

Подхранихме египетските лешояди в района на Провадия!

Подхранихме египетските лешояди в района на Провадия!

20.06.2022
В периода на отглеждането на малките, египетските лешояди, тези редки, почти изчезнали, от природата ни птици, се нуждаят от много храна.

Ето защо, екипът на проект „Нова надежда за египетския лешояд“ посети района на Провадия, около село Партизани, където поддържаме площадка за подхранване на лешояди.

Освен подхранването, в рамките на което изнесохме над 300 килограма храна, традиционно, проведохме и наблюдение на птиците в района.  

Дейностите по подпомагане на вида са особено важни за оцеляването му, като се има предвид ниската му численост не само у нас, но и в цяла Европа. Ето защо, екипът ни се грижи периодично за двойките около Провадия, където е едно от малкото места, в които египетския лешояд се размножава у нас.