Новини

Подарък по Коледа!

Подарък по Коледа!

23.12.2020
В навечерието на Коледа в Спасителния център на Зелени Балкани пристигна млад египетски лешояд.

Той е подарък от нашите дългогодишни колеги от зоопарк Йерез, за целите на проект „Нова надежда за египетския лешояд“.

Птицата е излюпена тази година. Минахме през доста перипетии, докато успеем да я транспортираме, но ето че вече тя е тук, при нас.

След прегледа от ветеринарните лекари на Центъра, лешоядът бе настанен в така наречената „стокова“ волиера в Центъра. Там, той ще дочака началото на лятата, в компанията на още 4 птици от същия вид. А, след това, ще бъде освободен чрез специален метод в природата, за да стане част от усилията ни за спасяването на вида у нас.