Видео галерия

По следите на Лешоядите - 2006/2009

По следите на Лешоядите - 2006/2009

Видеоразказ за реинтродукцията и съхранението на лешоядните птици в България

гледай филма