Новини

Питомни птици стават удобни мишени за ловците

Питомни птици стават удобни мишени за ловците

05.01.2010

В района на Стара Загора са пуснати фазани от някоя фазанария, за да станат удобни мишени за ловците. Птиците са абсолютно питомни и не бягат, какво повече да иска човек от една "мишена". В резултат на тази акция, в Спасителния център за диви животни започнаха да постъпват един след друг пръстенчати фазани, които граждани намират на различни места в града и покрайнините. Вместо да странят от хората, като дивите им събратя, тези птици, отраснали под грижите на хора във фазанариите, напротив, търсят човешка близост.

Фарс като този се случва и с други видове пернати, като патици, например. Огромен брой биват обявени за пуснати в дивата природа, а, всъщност, още на следващия ден голяма част от тях могат да бъдат открити в дворовете на къщите от околността. Останалите биват убити направо на брега на водоема, до който са "пуснати", защото те нямат страх от човека, въобще не бягат и стоят скупчени като домашни патки.

Остава открит въпросът кога ловните стопанства ще започнат да разселват животни, които имат поне минимален шанс за оцеляване, защото това, на което ставаме свидетели по няколко пъти в годината, си е жива касапница за тези същества.

Любомила Кривошиева
lkrivoshieva@greenbalkans-wrbc.org
0885 22 84 86