Новини

Пет млади мишелова вече летят в полите на Витоша

Пет млади мишелова вече летят в полите на Витоша

27.08.2011

Тези пет птици са пристигнали при нас от всички краища на страната. По различни причини са напуснали гнездата по-рано от нормалното в природата. Летните бури и човешка намеса, под формата на отсичане на дървета, са станали причина те да не могат като нормални млади мишелови да останат с родителите си, докато излетят от гнездото и се научат да ловуват сами. В същото време, именно човешка намеса е спасила живота им – хората, които са ги намерили безпомощни, са се обърнали към Регионална инспекция за околна среда и води или директно към нас да приемем птиците за доотглеждане, каквато е законово установената практика.

Не е тайна, че много хора, намирайки паднала от гнездо птица, решават “да се погрижат лично за нея”. Голяма част от тях напълно съзнават, че това е незаконно и това не ги спира. Отглеждането на млада хищна птица в домашни условия, обаче, в повечето случаи води до смъртта и. Липсата на подходяща храна, специализирано помещение и най-вече реални познания, са огромен проблем. Най-често птицата се гледа в клетка, от която перата се увреждат тотално, а с повредени пера не може да лети и следователно не може да се пусне. Повечето от тези хора, обаче, изобщо не целят пускане на птицата и тя вегетира като уж домашен любимец в мизерни условия - ужасяващ живот за такова волно по душа създание.

Текст и снимки:
Любомила Кривошиева - Рехабилитатор диви животни
Спасителен център за диви животни на Зелени Балкани
моб.тел.: 0885 22 84 86
e-mail: lkrivoshieva@greenbalkans-wrbc.org