Новини

Пернатите помощници в полето на гости на децата на Нова Загора

Пернатите помощници в полето на гости на децата на Нова Загора

07.10.2013
В първата част гостите на събитието присъстваха на премиерата на филма „Малка „Червена Книга“. В него учениците от IVв клас разказаха за 22 вида птица – за техните местообитания, начин на живот и природозащитен статус.

След това представителите на Спасителния център на Зелени Балкани запознаха учениците и техните учители с „Пернатите помощници в полето“ – ливадния блатар и белошипата ветрушка. Децата научиха повече както за самите видове, така и за ролята им на естествени регулатори на вредителите в селското стопанство.

Посещението на екипа на Зелени Балкани в Нова Загора е част от дейностите по проект финансиран от Мтел Еко Грант и цели въвличането на местните общности (земеделски производители, ученици, учители, медии) в опазването и спасяването на ливадния блатар, както и популяризирането, на биологичната борба с вредителите в селското стопанство, посредством птиците – нашите пернати помощници в полето.

За повече информация посетете http://www.mtel.bg/priroda.

Христина Клисурова - Ръководител проект "Пернати помощници в полето"
Спасителен център за диви животни
e-mail: hhristova@greenbalkans.org; моб. тел.: +359886570053