Служители

Пеньо Милев - сътрудник звено Поддръжка и обслужване в Спасителен центъра за диви животни в посетителска, рехабилитационна и размножителна част.

Пеньо Милев - сътрудник звено Поддръжка и обслужване в Спасителен центъра за диви животни в посетителска, рехабилитационна и размножителна част.

Пеньо е в Спасителния център от началото на лято 2012. Неговите основни задължения са свързани най-вече с обслужването на стационара на Спасителния център. Включва се както в храненето и хигиената на животните и помещенията им, така и в поддръжката на базата, като цяло. Активно се включва в презентациите на групи, посетители в Спасителния център, и асистира при прегледите и другите манипулации на ветеринарните специалисти в Центъра. От скоро сред задълженията му се включи и работата с доброволци.


Телефон за връзка: 0885 13 88 11
e-mail: pmilev@greenbalkans.org