Новини

Пеликанът Гошо се присъедини към ятото си

Пеликанът Гошо се присъедини към ятото си

13.12.2010

Нетипично за къдроглав пеликан, тъй като те са много агресивни и при освобождаване веднага си плюят на петите да се отдалечат от хората, Гошо не пожела да излети веднага, а първата му работа беше добре да се окъпе. С голямо удоволствие се плацикаше във водата до брега, без да бърза за никъде. Вече започнахме да се притесняваме дали, всъщност, ще може да лети, когато голямо ято пеликани се появи над язовира. Това беше като сигнал СТАРТ за Гошо, който веднага разпери огромните си крила и се отправи към събратята си.

Гошо имаше щастието, след удар в жиците на електропровод, да се отърве само с пареза на краката, което е временно състояние, но без адекватна помощ щеше да му струва и живота. Останал на земята, той щеше да стане жертва на хищниците още същата нощ. Освен това, без медикаментозна терапия последствията от електричеството щяха да го довършат.

В повечето от случаите, при сблъсък с жиците или предизвикване на късо съединение при кацане на електрически стълб, птиците нямат шанс за оцеляване. Токът с мощност няколко хиляди волта предизвиква силни изгаряния или моментална смърт, в зависимост от това как точно се е докоснала птицата до съоръженията. Самите жици няма как да бъдат изолирани, но със стълбовете не е точно така. Съществуват достъпни и евтини методи за поставяне на изолация или съоръжения, които да възпрепятстват птиците да кацат на най-опасните от тях. Електроразпределителните дружества, вероятно, могат да си позволят такава „инвестиция” в природата на България. А защо пък и загрижени граждани да не инициират нещо такова, в партньорство с тези дружества? Не е невъзможно, стига желание да има.

Още веднъж изказваме най–искрени благодарности към г-н Радичко Недков, председател на ловната дружинка в с.Новоселец, без чиято помощ пеликанът нямаше да достигне до нас, за да получи помощ.

Любомила Кривошиева - Рехабилитатор
Спасителен център за диви животни
моб.тел.: 0885 22 84 86
e-mail: lkrivoshieva@greenbalkans-wrbc.org