Партньори


Организациите и институциите, които ни гласуваха доверие и с които ежедневно работим:

Международни


Гръцка болница за диви животни EKPAZ - http://www.ekpazp.gr/
Британски тръст доброволци за консервация (BTCV) www.btcv.org
Франкфуртското зоологическо дружество (Frankfurt Zoological Society) www.zgf.de
Фондацията за черния лешояд (Black Vulture Conservation Foundation ) www.bvcf.org

EURONATUR www.euronatur.org

Централна и източно европейска работна група за биологичното разнообразие (CEEweb for biodiversity) www.ceeweb.org

Международна природозащитна мрежа - Гърция www.inaturenet.org

Комитет срещу убийства на птици (Komitee gegen den Vogelmord e.V. (The society Against Bird Huting) www.komitee.de

Milvus Group – Румъния www.milvus.ro

EagleEye - Испания

Спасителен център Зоопрак Палич Сърбия - http://rescue.zoopalic.co.rs/

Национални


МОСВ www.moew.government.bg

Националната служба за защита на природата (НСЗП)

Областна управа - Стара Загора http://www.sz.government.bg/

Община - Стара Загора http://city.starazagora.net/

Регионалните инспекции по опазване на околната среда и води (РИОСВ)

РИОСВ - Стара Загора http://www.stz.riew.e-gov.bg/

РИОСВ – Шумен http://www.riosv.icon.bg/

РИОСВ – Благоевград http://www.blriosv.hit.bg/

РИОСВ – София http://www.riew-sofia.org/

РИОСВ – Пловдивhttp://www.riosv-pd.hit.bg/Home.htm

РИОСВ – Смолян http://riewsm.my.contact.bg/

РИОСВ – Плевен http://riew-pleven.eu/

РИОСВ – Хасково http://www.riosv-hs.org/

РИОСВ – Варна http://www.riosv-varna.org/

РИОСВ – Бургас http://www.riosvbs.eu/

РИОСВ – Монтана http://riosvmon.net-surf.net/

РИОСВ – Пазарджик http://www.rioswpz.hit.bg/

РИОСВ – Русе http://www.riosv.ruse.bg/

РИОСВ – Враца http://www.vracakarst.com/

РИОСВ – Велико Търново http://www.riosvt.org/

МЗП www.mzgar.government.bg

Държавна агенция по горите (ДАГ) http://www.nug.bg/ 

Регионалните дирекции по горите (РДГ)

Държавните горски стопанства (ДГС)

Държавните ловни стопанства (ДЛС)

Съюз на ловците и риболовците в България www.slrb-bg.com

Асоциация на парковете в България - Дирекциите на природните и националите паркове в страната www.bg-parks.net

Българска орнитологична централа www.zoology.bas.bg/depts/boc_bg

СДП Балкани http://balkani.org/

Българско дружество за защита на птиците www.bspb.org

Фонд за дивата флора и фауна www.fwff.org

Дружество за защита на хищните птици www.bpps.org

Група за изследване и защита на прилепите www.bats-bulgaria.org

Алпийски клуб Еделвайс http://www.adventure-bulgaria.org/index.htm

Фондация „Геа – Челония” http://geachelonia.hit.bg

Национална ветеринарно-медицинска служба http://www.mzgar.government.bg/NacSlujbi/NVMS/NVMS.htm

РВМС - Стара Загора

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "И. Павлов" - Стара Загора https://pgvm-bg.com/home.html

Тракийски университет - Стара Загора www.uni-sz.bg

Частни ветеринарни клиники д-р Цеков www.hironus.eu

 Зоо Хит - уеб-портал за зооживота в България www.ZooHit.bg

Стара Загора Проект ЕООД

Първи Български Зоопортал /www.zoomania.org

Миазоо /www.miazoo.com/

Тролейбусни превози ЕООД - Стара Загора

Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания http://www.ecolab.bas.bg/

Toner Stream www.tonerstream.com