Новини

ПОКАНА: Първа национална конференция по реинтродукция на консервационно значими видове

ПОКАНА: Първа национална конференция по реинтродукция на консервационно значими видове

09.11.2015
Каним всички приятели, съмишленици и доброволци на „Първа национална конференция по реинтродукция на консервационно значими видове“. Събитието се организира от Биологическият факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, „Фонд за дивата флора и фауна“ и „Зелени Балкани“.
Конференцията ще се проведе от 18 до 20 ноември 2015 г. в сградата на Биологическия факултет, бул. Драган Цанков №8, в рамките на ежегодното честване на Климентовите дни на Софийския университет.

Темата за реинтродукциите е изключително актуална в световен мащаб. Вниманието върху застрашените или локално изчезнали видове е обект на специален фокус в контекста на огромните усилия за съхраняване на биоразнообразието, възприети и като основен приоритет на Европейския съюз. В България редица институции и неправителствени организации работят по програми и проекти, в които са заложени дейности по възвръщане на видове в места, от които са изчезнали.

Конференцията ще даде висока гласност на тези важни дейности. Те ще бъдат представени пред научната и гражданската общественост. Зелени Балкани ще представи своите дейности и успехи, свързани с три изключително интересни и дългосрочни програми за реинтродукция на видове, изчеднали като гнездящи от България: белоглав лешояд, белошипа ветрушка и ловен сокол.

Програмата на събитието може да откриете тук: http://reintro.biofac.info/wp-content/uploads/2015/11/PROGRAMA.pdf

Средствата за организирането и провеждането на събитието са осигурени от съорганизаторите – Софийски университет „Св. Климент Охридски“,  „Фонд за дивата флора и фауна“, „Зелени Балкани“ - проект "По-голям шанс за белошипата ветрушка" LIFE11 NAT/BG/360 и "Светло бъдеще за черния лешояд" LIFE14 NAT/BG/649 както и от партньорите на събитието Научноизследователския сектор  и Фонд „Научни изследвания“ на Софийски университет и Студентския съвет на Софийски университет. Конференцията се провежда под патронажа на Министерство на околната среда и водите.