Новини

Отворена е регистрационната форма за участие в Международната конференция за ловния сокол!

Отворена е регистрационната форма за участие в Международната конференция за ловния сокол!

03.05.2023
Вече е отворен за регистрация формуляра на международната конференция на ловния сокол, която ще се проведе в Стара Загора, България от 12 до 15 октомври 2023 година.

Припомняме, че конференцията е част от дейностите на проект „Живот за сокола“, финансиран от програма LIFE на ЕС.

Примерните теми на докладите, които биха могли да се презентират по време на конференцията може да обхващат следните теми::
 
  • Статус и проучвания на ловния сокол – състояние и тенденции на популацията; методи на проучване и иновации, GPS телеметрия, миграция, скитане, използване на местообитанията, генетика, биология и екология на вида
  • Заплахи за соколите – бракониерство, ограбване на гнездата, отравяне, сблъсъци с електропреносната мрежа, загуба на местообитания и др.
  • Опазване на ловния сокол – подходи и методи, международно сътрудничество, работа с местни общности, управление и възстановяване на местообитанията, размножаване на затворено и реинтродуциране в дивата природа
  • Опазване на дребни бозайници – заплахи, управление на местообитания, генетика, размножаване на затворено, транслокации и реинтродукции на видове
Като част от организацията по конференцията, символичните домакини от Зелени Балкани са предвидили храна за участниците и организирано посещение на местообитанията на ловните соколи на терен и местата на дейностите по реинтродукция на вида в България.

Форматът на провеждане е присъствен. По уговорка с организационния комитет предварително записаните доклади могат да се излъчват и онлайн.

Оригинални научни статии за ловния сокол или за дребни бозайници, но свързани с грабливите птици, ще бъдат публикувани в Journal Ornis Hungarica. Можете да прочетете повече за списанието тук: www.ornis.hu

Предвидили сме ключови доклади (30 мин), стандартни доклади (15 мин), кратки доклади (5 мин) и постерни сесии.

Крайната дата за регистрация е 1ви юли!

Повече информация за организацията на конференцията можете да научите и от самата форма ТУК!