Новини

Отровени птици в покрайнините на Стара Загора

Отровени птици в покрайнините на Стара Загора

24.10.2009

Екип на Центъра незабавно посети мястото, където бяха събрани 23 мъртви птици от видовете чавка (Corvus monedula), посевна врана (Corvus frugilegus), сива овесарка (Miliaria calandra). Освен птиците от нивата бяха събрани и розовеещи пшенични зърна, явно посадени същия ден.
Предстои аутопсия на птиците, както и токсикологичен анализ на птиците и на семената за доказване наличието на пестициди.
За случая са уведомени РВМС и РИОСВ Стара Загора, тъй като сивата овесарка е в приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие, което третира защитените видове.
Освен прекият ефект от отравянето на тези птици проблемът може да се задълбочи, ако хищници, кучета или други домашни животни изядат или разнесат мъртвите тела.
Ще ви осведомим за развитие по случая

 

За повече информация:

Христина Клисурова - 0886570053 hhristova@greenbalkans.org
Ветеринарен лекар
Спасителен център за диви животни