Новини

Отново на терен!

Отново на терен!

26.05.2021
Освен дейностите, пряко свързан с обучението по ветеринарна медицина, студентите от Тракийския университет на практика в Спасителния център на Зелени Балкани участват и в редица теренни дейности.

Поредното излизане сред природата бе през изминалите почивни дни, когато две поредни групи студенти, бяха част от мониторинга на гнезда на хищни птици в района на Стара Загора.

Наред с това, младите хора помогнаха на екипа на Зелени Балкани, при регулярния обход на изкуствените гнезда, поставени в рамките на проект „Завръщане на ловния сокол в България“.

По време на обиколката, освен че се научиха да боравят с полевото оборудване, младите хора, част от проект "Студентски практики- Фаза 2" на МОН, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинасиран от Европейския социален фонд, научиха повече за дивите животни, техните местообитания, животът им и заплахите, които „грозят“ оцеляването им.

Естествено, приключението не мина без известни затруднения, но в духа на работата в екип, нашите доброволци успяха да се справят и с това!