Новини

Отново на свобода

Отново на свобода

18.09.2010

По време на акцията, състояла се на 14 септември, своят нов дом намериха птици от вида керкенез и обикновен мишелов. Три от керкенезите са излюпени в Спасителния център и са поколение на двойка птици с трайни увреждания, включени в специална размножителна програма. Останалите 3 керкенеза и 2 от мишеловите са млади, паднали от гнездата си като малки и отгледани в Центъра. Третият мишелов е възрастна птица, преминала курс на лечение и рехабилитация след като е била открита с фрактура на челюстта и критично слаба.
Освобождаването на птиците бе организирано съвместно с Райфайзенбанк като част от кампанията „Избери, за да помогнеш”. Наши гости бяха дарители, доброволци и симпатизанти на Зелени Балкани, както и представители на местната власт и журналисти.
Надяваме се птиците да се адаптират успешно в новите условия на живот.

Христина Клисурова
тел: 0886570053
E-mail:hhristova@greenbalkans.org