Новини

Отново на свобода

Отново на свобода

14.04.2010

hhristova@greenbalkans.orgКрай площадката за подхранване на лешояди на Зелени Балкани в района на село Пелевун, община Ивайловград, намериха свободата си един орел змияр (Circaetus gallicus) и осем сухоземни костенурки от двата вида, срещащи се у нас, шипоопашата (Testudo hermanni) и шипобедрена (Testudo graeca).

В компанията на местни жители и доброволци, орелът полетя от ръцете на Тодор Митков, дългогодишен сътрудник на Зелени Балкани в региона. Птицата постъпи за лечение в Центъра преди година с повече от десет сачми в тялото и счупено на дясното крило. Крилото се възстанови, но сачмите ще останат завинаги в птицата. Въпреки това, тя показа боен дух, желание и сила за живот.

Сухоземните костенурки, пък, са конфискувани в края на миналата година от различни частни колекционери от цялата страна. Те изкараха зимният си сън в Спасителния център и сега, събудени и с нови сили, поеха към свободата. Преди това костенурките бяха старателно маркирани по утвърдена за това методика и след консултация с нашите колеги от фондация “Гея Челония”.

Пожелаваме успешно завръщане в природата на всички животни!


Христина Клисурова – Ветеринарен лекар
Спасителен център за диви животни
e-mail: hhristova@greenbalkans.org
моб.тел.: 0886 570053