Новини

Отчитаме се

Отчитаме се

22.03.2010

Кампанията беше част от единният дарителски номер DMS. Както личи и от заглавието, целта на набиране на средствата бе да се подпомогне отглеждането на малките бебета и то, най-вече, птички, постъпващи в Спасителния център от ранна пролет до късна есен. Те съставляват повече от половината пациенти на Центъра годишно.

При отглеждането на малките бебета е необходимо да се съблюдава много високо ниво на хигиена, тъй като, както всички останали бебета, те доста се стараят да цапат, а и обилно похапват. Високата хигиена, обаче, е гаранция, че, в крайна сметка, те ще пораснат здрави и силни птици. Ето защо, екипът на Спасителния център взе единодушно решение, че топлата вода е жизненоважна за нашите малки пациенти.

С набраните средства закупихме бойлер, който, освен, че ще осигури необходимата хигиена, е и “еко”, тъй като може да бъде включен към фотоволтаичната система, планирана за изграждане в най-скоро време. Така, освен бързо и лесно, ще можем да измиваме паничките, чинийките и клетките в бебешката стая, използвайки “зелени енергия”, а нашите малки птички ще растат чисти и спретнати. Към бойлера, съответно, закупихме и прилежащите части, за да може той да бъде включен към ВиК-системата и топлата вода да се изведе до мивките.

Христина Клисурова
hhristova@greenbalkans.org