Новини

Отбелязване на Световния ден на влажните зони – 2 февруари

Отбелязване на Световния ден на влажните зони – 2 февруари

02.02.2018
Сдружение „Зелени Балкани“ ще отбележи Световния ден на влажните зони – 2 февруари от 10:30 ч. в посетителски център „Поморийско езеро“ в гр. Поморие.

Темата на събитието тази година е „Влажните зони и устойчивото градско бъдеще“, което е изключително актуално за гр. Поморие и граничещото с него Поморийско езеро – една от единадесетте влажни зони с международно значение в България включени в Списъка към Рамсарската конвенция. За целта сме подготвили презентация и дискусия свързана с ролята на Поморийско езеро за устойчивото развитие на региона.

Програма на събитието:

10:30 – Презентация „Световен ден на влажните зони - Влажните зони и устойчивото градско бъдеще“

11:00 – Дискусия „Опазване на Поморийско езеро и устойчиво градско развитие“

11:30 – Наблюдение на птици в Поморийско езеро

Вход свободен.

За контакти: Димитър Попов
Тел.: 0885108712